5

IELTS Online

Khóa học IELTS 4 kỹ năng (Listening, Speaking, Reading & Writing) dành cho những bạn đặt mục tiêu đạt Band 0-6.5

Phát âm giọng Anh Mỹ và tiếng Anh giao tiếp thông dụng (Tháng 5/2019)

Khóa học phát âm giọng Anh Mỹ và tiếng Anh giao tiếp thông dụng

Real Life English - Speaking

Khóa học Real Life English - Speaking là khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho những bạn ở xa muốn tham gia học với mình.